Glasbena šola

Akademski skladatelj, diplomiral 1988, Akademija umetnosti Novi Sad, v klasi znanega jugoslovanskega skladatelja Dušana Radića.

Poseduje več kot 25 let iskušnje kot profesor strokovnih teoretičnih predmetov v srednji glasbeni šoli – poučeval več kot 15 strokovnih predmetov – harmonija, kontrapunkt, glasbeni obliki, solfeggio, zgodovino glasbe, zbor itn.

Pripravil je veliko učencev za sprejemni izpit na Akademijah za glasbo.

Iniciral in ostvaril uvajanje novega oddelka za glasbeno produkcijo v srednji glasbeni šoli in otvoritev tonskega studia.

Dve leti bil ravnatelj osnovne in srednje glasbene šole “Josif Marinković” v Zrenjaninu in za ta čas podvojil število nagrada učencev (več kot 150 po enemu letu), tudi število koncertnih dejavnosti v dvorani šole (več kot 70 na leto). Delovno mesto ravnatelja moral zapustiti zaradi političnih pritiskov.

2017 bil mentor na delavnici “OrketsterkamP” – “Bovec jazz band”, kje je vodil glasbene skupine.

 

V okvirju Geaprodukt studia, v katerem obstajajo odlični pogoji, izvaja ure glasbe – za strokovno teoretične predmete, klavir, kitaro, kakor za resno, tako in za pop in rock glasbo, tudi in ure osnov glasbene produkcije.